Řadící páka je docela důležitý prvek  vozu,  s tím určitě bude souhlasit každý  řidič. Stejně jako většina ostatních dílů se opotřebovává a pokud po čase přímo nepraskne, tak je ošklivě ošoupaná a ohmataná. Mnoho řidičů si páku mění jen čistě proto, že v autě chtějí mít něco hezčího než je ta základní sériová. Na trhu je nepřeberné množství různých typů a designů, originálních a napodobenin. Samotná výměna není příliš složitá a je tématem tohoto článku.

Postup výměny se trochu liší v závislosti na modelu a roku výroby a také na tom, zda má vůz automatickou nebo manuální převodovku. Zde jsou návody pro ty nejrozšířenější typy.

Potřebné nářadí: žádné nebo jeden malý imbusový klíč

Postup výměny:

1. Varianta – Starší vozy (do roku 1981) s manuální převodovkou

U téhle varianty je hlavice řadicí páky našroubovaná. Výměna je proto velmi jednoduchá, uchopte hlavici a otáčejte jí proti směru hodinových ručiček. Novou hlavici zase po směru hodinových ručiček našroubujte na její místo.

2. Varianta – Všechny manuální převodovky od  roku 1982 do teď

U téhle varianty je hlavice řadicí páky pouze nasazena, uvnitř hlavice páky je osazení, které se při sundávání rozevře a hlavice jde vytáhnout. Při nasazování zase osazení zaskočí do drážek na spodku řadící páky, jejichž účelem je zamezit otáčení hlavice (vyznačeno žlutě).

A)     Zařaďte  2 rychlostní stupeň.

B)      Oběma rukama pevně chyťte hlavici a škubněte směrem nahoru. (Pokud ještě nebyla sundávaná tak to může jít trochu ztuha, tak je potřeba škubnout víckrát)

C)      Při nasazování nové hlavice, hlavici nasuňte na řadící páku a zkontrolujte, zda drážky přesně zapadnou do osazení.

D)     Potom už stačí jen dát silnou ránu pěstí ze shora do hlavice, aby osazení zapadlo do drážek a je hotovo.

Existuje malé procento hlavic (např. retro design), které mají na boku šroubek. Ten se při nasazování musí dostatečně povolit, aby hlavice šla nasunout na řadicí páku. Potom se s citem dotáhne, aby se hlavice neprotáčela.

3. Varianta – Starší vozy s automatickými převodovkami (do roku 1984)

Sem patří všechny vozy do roku 1984 s 3- rychlostními převodovkami a hlavicemi ve tvaru T. Hlavice je na řadící páce nasazena a připevněna pomocí jednoho imbusového šroubu. Zatáhněte páku do dolní polohy a šroub demontujte. Vytáhnutí hlavice probíhá stejně jako u manuální převodovky, pevně uchopte oběma rukama a škubněte. S hlavicí vytáhnete i aretační tyč. Novou hlavici nasuňte do hřídele a ranou pěsti dorazte, aby správně zapadla.

4.  Varianta – Vozy s automatickými převodovkami (od poloviny 80. do poloviny 90 let.)

Sem patří všechny 4-5 rychlostní převodovky s hlavicemi ve tvaru T. Přestože je provedení lehce odlišné od starších variant, postup demontáže a opětovné instalace je totožný.

5. Varianta – Vozy s automatickými převodovkami (od poloviny 90 let současnosti)

Všechny převodovky z posledního desetiletí s pistolovou hlavicí a tlačítkem na přední straně hlavice. Výměna probíhá na stejném principu. Nejprve musíte zařadit řadící páku až dozadu, na 5 převodový stupeň.  Uchopte páku oběma rukama s škubněte. S hlavicí se zase vytáhne i aretační tyč, nemělo by se stát, aby vám praskla. Instalace nové hlavice je obdobná, zasunte aretační tyč do řadící páky a pěstí dorazte, aby vše správně zapadlo. To je vše.